Կոնյուկացված լինոլիկ թթու (CLA). Օգուտներ, դեղաքանակ, կողմնակի էֆեկտներ