Սև սխտորի քաղվածք առողջության առավելությունները և կիրառումը